Norli

Norli Førde ligg i 1.etasje på Elvetorget.

Telefon: 908 09 462

Norli Førde har lang og god tradisjon på å spreie litteratur og leseglede i Førde, og har bygd seg opp til å verte ein stor og god bokhandel. No har vi endra kjedetilknyting til Norli. Ut over det at butikken endrar profil, vil ikkje kundane våre merke stort. Det er dei same hyggelege og kunnskapsrike medarbeidarane som møter kundane, vareutvalet vert minst like godt som tidlegare, og vi vil framleis satse sterkt på gode lokale utgjevingar!