LunsjKafè

LunsjKafé ligg i 1. etasje.

Telefon: 46247531

Opningstider:
Mandag-fredag: 09.45 – 18.30
Laurdag: 9.45 – 16.00