, ,

Link Bingo opnar sine lokaler

Torsdag 14.mai opnar Link Bingo sine lokaler igjen. Dei har ope kvardagar kl 12.00-21.00, laurdag kl 12.00-18.00 og søndag kl 14.00-21.00