Ver med oss i kampen mot matsvinn!

Vi kaster over 385 000 tonn mat i Norge kvart år. Vi er med på konseptet Too Good To Go i kampen mot matsvinn.