Det skjer mykje på Elvetorget for tida! Cubus utvidar og oppgraderer butikken sin i 2.etg og har for tida Outlet-butikk i 1.etg. Dei er klar til nyopning 12.mars! Samtidig er arbeidet med å utvide Olefine starta. Dei flyttar kjøkkenet og kassedisken inn i lokalet som tidlegare var Days Like This og på denne måten får dei større kjøkken, meir sitteplasar og «ny» kafe. Her blir det garantert nysteikte bakervarer kvar dag! Dei forventar å vere klar til begynnelsen av april. På same tid opnar vi ein ny damebutikk i 2.etg der Skoringen var tidlegare. Dette blir nok den tøffaste butikken du har sett, ifølge eigaren. Denne opnar 2.april. Her er det mykje å gle seg til!