Frå mandag 16.3 vil dei fleste av våre butikkar stenge kl 18.00 på kvardagar. Dette er for å avhjelpe butikkane i den situasjonen dei no er i. Vi håpar at forholda vil stabilisere deg etterkvart og at vi snart vil vere tilbake til ein normal kvardag for oss alle.