Alle sitteputer 50%
Gjeld f.o.m. 19/5 t.o.m. 15/6, ikkje allerede nedsatte varer.
Tilbodet på utgåande modeller gjeld så langt beholdninga rekk.