Elvetorget Senterforening har i alt 39 butikkar og kaféar. Vi har butikkar i dei fleste sjangrar, alt frå klede og sko, til hammar og spikar. Du kan også sløkke både tørsten og svolten her hjå oss.

Vi har god og gratis parkering, ute og under tak. Totalt 500 plassar. Vi har trådlaust nett tilgjengelig for våre kundar.

Historikk

Første byggesteg av Elvegården skjedde i 1971. Då bygget var ferdig var her Spar Kjøp, Erdal Sport ein møbelbutikk, ein jernvarebutikk og Ford Agentur. Sidan 1971 har Elvegården vore påbygd i fleire omgangar fram til i dag. No inneheld bygget 15 butikkar, treningsstudio, rekneskapsfirma, og ein del både offentlege kontor og private kontor.

I 2012 vart Elvegården slått saman med Førde Torg til: Elvetorget.