Vi held oss heile tida oppdatert på myndighetene sine vurderingar og fyller dei krav og anbefalingar som vert gitt. Vi er spesielt opptatt av reinhald og hygiene og alle kontaktflater vert desinfisert kvar dag. Vi oppfordrar alle våre kundar til å ta sine forhåndsreglar og bidra til at vi i lag hindrar spreiing av viruset. Her er mange toalett i alle etasjer og alle butikkane har eigne hygienetiltak.