Rynker i ansiktet behandles med små injeksjoner i musklene. Dette demper muligheten for å utøve en viljestyrt muskelsammentrekning, som f.eks i panne. Overbehandling kan gi et mimikkfattig utseende, det er derfor viktig å injisere i tilpasset dose.
Dype rynker som synes uten bruk av muskulatur kan ha god effekt av fuktbehandling i tillegg. Det vil kunne fylle opp gropen som har blitt til over tid. Ofte gir en kombinasjon av rynkebehandling og fukt det mest naturlige resultatet. Behandlingen egner seg godt f.eks i nyven mellom øyenbryn.
Den beste behandlingen er et forbedret naturlig utseende, der man fremdeles har mulighet for å uttrykke glede, overaskelse og sinne.

Vi har endret prisene våre på all injeksjonsbehandling.
Se våre priser på www.dermia.no eller fb. Booking gjøres via pasientsky.no.