Krepp sengesett 50%. Gjelder Småvik og Sjøstrand f.o.m. 7/4 t.o.m. 18/5