Mengder av sommarvarer 50%! Gjeld f.o.m. 7/6 og så langt beholdninga rekk, ikkje allerede nedsatte varer.