Alle badehandklede 50%
Gjeld f.o.m. 2/6 og så langt beholdninga rekk, ikkje allerede nedsatte varer.